Comandament hidràulic variador llavor/adob (2 comandaments) -