Kits adaptables a la gran majoria de sembradores que precisen incorporar adob microgranulat a la sembra. Permeten transformar una sembradora simple en una de combinada sense una gran inversió.