• Controlador amb compta hectàrees, compta revolucions, turbina, alarma gir distribuïdor i sensor nivell de tolva
  • Frens i llums homologats per matriculació
  • Kit cal·libració de la dosis de llavor
  • Xassís de l'equip de sembra articulat
  • Bota de sembra regulable en altura en carbur de tungstè 
 

Diferència de turbina mecànica a hidràulica.