Cultura SOLÀ

Sembrant futur

Missió

Som una empresa familiar, sostenible i compromesa amb els agricultors i les agricultores, orientada a facilitar equipament fiable i tecnológicament avançat. 

Visió

Volem ser una empresa reconeguda, amb un crecixement sostenible i que és valorada al mercat per productes competitius de qualitat i tecnològicament avançats, tenint en compte les necessitats de les agricultores i els agricultors amb un equip humà que es senti respectat i realitzat al nostre costat. 
.