TIPUS DE BRAÇOS DE SEMBRA

SEMBRA CONVENCIONAL
MÍNIM CONREU
SEMBRA DIRECTA

Rella Recta

Braç forjat de rella intercanviable, amb molles, per a sembra convencional. És el tren de sembra d'ús més estès ja que permet sembrar en condicions molt variades. Resistent i indicat per a terrenys preparats. La seva distància estàndard entre línies de sembra és de 12,5 cm. Alçada regulable als braços darrere la rodada. S'utilitza en màquines pneumàtiques ARES, ARES-P i mecàniques com la TRISEM-2110.

 

 1. Braç de sembra d´alta resistència.

 2. Rella construïda amb material antidesgast.

 3. Bota aplicadora de llavors.

 4. Maneguet flexible de connexió.

 5. Brida connexió de maneguet.

 6. Moll de pressió amb cobertura de protecció.

 7. Regulació de pressió de la molla.

 8. Fixació a barra de sembra Ares amb brides U Ø 14mm.

 9. Tub de transport de llavor en material antiestàtic.


                


 

Bota

Muntat a TRI-2110 de Botes. Braç especial per a sembra convencional. Molt lleuger i adaptable al terreny. Excel·lent control de profunditat en terrenys lleugers o molt treballats. És recomanable que siguin equipades juntament amb cultivador davanter i anivelladora.

 

 1. Braç fabricat amb estructura d'acer tubular.

 2. Bota obresolc amb acer d'alta resistència al desgast.

 3. Regulació de pressió.

 4. Regulació de caiguda del braç.

 5. Manxa de connexió de tub de sembra.

 6. Tancament de bota antiretrocés.


                


 

Bota

Muntat en model pneumàtica suspesa ARES, ARES-P i NEU-P. És un braç especial per a sembra convencional. Molt lleuger i adaptable al terreny. Excel·lent control de profunditat en terrenys lleugers o molt treballats. És recomanable que siguin equipades juntament amb cultivador davanter i anivelladora.

 

 1. Braç fabricat amb estructura d'acer tubular.

 2. Bota obresolc amb acer d'alta resistència al desgast.

 3. Regulació de pressió.

 4. Maneguet de connexió a tub de sembra.

 5. Tancament de bota antiretrocés.

 6. Tub de transport de llavor en material antiestàtica.


                


 

Disc

Muntat en màquines ED-1003, ARES, ARES-P i NEU-P. Ideal per a sembra convencional. Lleuger i adaptable al terreny. El sistema de disc còncau permet una bona qualitat de sembra amb certa quantitat de restes vegetals. Roda del darrere regulable per a millor control de profunditat en opció.

 

 1. Disc rascador intern.

 2. Disc obridor còncau de Ø325 mm en material antidesgast.

 3. Regulació pressió independent.

 4. Opció roda control de profunditat del darrere de Ø 320 mm x 50 mm.

 5. Maneguet de connexió i tub anti estàtica.


                


 

Doble Disc

Muntat a TRISEM 2110 i ARGO. Braç rígid amb molla de pressió, senzill i lleuger per a sembra convencional i mínim conreu. Permet sembrar amb restes vegetals lleugeres per la capacitat de tall del doble disc desfasat. Roda del darrere regulable per a millor control de profunditat.

 

 1. Doble disc obridor desfasat de 14” en acer al bor.

 2. Rodament amb triple blindatge de protecció contra la pols.

 3. Sistema de pressió amb molla protegida.

 4. Braç construït amb acer forjat d'alta resistència.

 5. Regulació de profunditat de sembra sense eines.

 6. Roda de control de profunditat del darrere de Ø320 mm x 50 mm.

 7. Maneguet de connexió alimentació de llavors.

 8. Rella obridora davantera opcional.


                


 


Doble Disc amb Paralel·logram

Muntat a ARES, ARES-P i NEU-P de doble disc. El doble disc desfassat, muntat amb paral·lelogram i roda regulable de profunditat permet realitzar sembra convencional i mínim conreu, amb la màxima eficiència, precisió i control.

 

 1. Doble disc obridor de 14” desfassat construït en acer al bor.

 2. Rodament amb triple blindatge de protecció a l'entrada de la pols.

 3. Roda control de profunditat semi pneumàtica de Ø350 x 50 mm.

 4. Regulació independent de profunditat de sembra.

 5. Regulació de pressió individual.

 6. Sistema de copiat de superfície mitjançant paral·lelograms articulats.

 7. Tub anti estàtica de transport de llavors.

 8. Articulació mitjançant casquets anti fricció.

 9. Brida de subjecció.

 10. Maneguet de connexió d'alta flexibilitat.

 11. Rodament interior de roda tapadora amb triple blindatge de protecció a l'entrada de la pols.

 12. Rascadors en roda de control de profunditat opcionals.


                


 

PT

Lleuger i resistent, especial per a màquines suspeses com ARES i ARES-P, on el pes té especial importància. És un braç polivalent per a sembra convencional, mínim conreu i sembra directa (en condicions favorables). Disposa d´una puntera intercanviable, de carbur de tungstè de fàcil substitució. Construït amb acer d'alta resistència de 15 mm de gruix.

 1. Braç de sembra resistent d'alt límit elàstic.

 2. Rella intercanviable amb material antidesgast i puntera de carbur de tungstè.

 3. Assortidor de llavors intercanviable.

 4. Fixació a barra de sembra Ares amb brides U Ø 14mm.

 5. Molla de pressió del braç.

 6. Maneguet de connexió i brida de fixació.

 7. Tub transport llavor amb material anti estàtica.

 8. Regulació de pressió de la molla.


                Siembra Directa


 

SM

Equipat amb SM, SM-P, VESTA, CERES i SD-3115. Braç de sembra polivalent, per a Sembra Directa, Mínim Conreu i Convencional. Puntera intercanviable de carbur de tungstè amb gran resistència al desgast i molt fàcil de canviar mitjançant un sol cargol. Els braços darrere de la rodada disposen de regulació individual de profunditat. Braç construït en acer d'alta resistència de 16 mm de gruix que permet sembrar en les condicions més exigents, amb un cost de manteniment reduït.

 

 1. Doble molla de pressió de sembra.

 2. Braç construït amb acer d'alta resistència.

 3. Reixa intercanviable amb material antidesgast i puntera de carbur de tungstè.

 4. Bota aplicadora amb tractament antidesgast.

 5. Maneguet de connexió i brida d'alta resistència.

 6. Tub transport llavor amb material anti estàtica.

 7. Regulació de pressió individual del braç de sembra.

 8. Regulació de profunditat individual (en versions regulables).


    Siembra Directa            


 

Disc Dentat amb Bota

Muntat a la SD-1605. Element per a Sembra Directa, amb disc dentat i bota regulable anti desgast. Disposa de roda regulable de control de profunditat i roda compactadora de fosa. Ofereix les màximes prestacions per a Sembra Directa en terrenys durs i un bon comportament del disc dentat en terres humits. Disposeu de l'opció d'equipar la roda de control de profunditat en acer.

 

 1. Roda control de profunditat semi pneumàtica.

 2. Roda tapadora en acer fos.

 3. Disc obridor dentat en acer al bor.

 4. Regulació de profunditat individual.

 5. Regulació de pressió de l'element independent.

 6. Maneguet de connexió alta flexibilitat.

 7. Rascador en roda tapadora.

 8. Rodament doble filera de boles amb triple blindatge a l'entrada de pols.

 9. Rodament doble filera de boles amb triple blindatge a l'entrada de pols.

 10. Articulació principal mitjançant casquets intercanviables d'alta resistència.

 11. Molla de pressió de roda tapadora.

 12. Rascador interior de disc.

 13. Bota de fosa antidesgast.


                Siembra Directa