TIPUS D'ELEMENTS DE SEMBRA

Element de sembra "K"

Element de sembra monogrà PROSEM K amb tremuja de 50 Lts, distribuïdor de llavors amb sistema de dosificació per aspiració i transmissió mecànica a cadena.

Element de sembra "K BASIC"

Element de sembra monogrà PROSEM K amb tremuja de 50 Lts, distribuïdor de llavors amb sistema de dosificació per aspiració i transmissió mecànica a cadena sense exclusió de files.

Element de sembra "K ELEKTRA"

Element de sembra monogrà PROSEM K amb tremuja de 50 litres, distribuïdor de llavors amb sistema de dosificació per aspiració i transmissió mitjançant motor elèctric pas a pas.