SISTEMA ELEKTRA PER A MONOGRÀ


 
El sistema ELEKTRA de SOLÀ ha estat desenvolupat per fer front
als reptes de l'Agricultura de Precisió.

Consta d'innombrables eines tecnològiques capaces de controlar
les sembradores d'una manera fàcil, precisa i intuïtiva.

Distribució elèctrica

L'aspecte més destacat d'aquest sistema és el motor pas a pas, que acciona al dosificador de llavors. Aquesta solució confereix a la sembradora innombrables avantatges en relació amb altres propostes de mercat. Major vida útil del motor, més precisió en la rotació (sense inèrcia ni lliscament) i més precisió en la rotació del disc de sembra.

En no precisar que el moviment de les rodes accioni el sistema de distribució, es produeix una disminució de parts en moviment de la sembradora. No hi ha cadenes, rodes de transmissió, embragatges, etc. Per això es redueix el manteniment i es minimitzen elements que acusen desgast.

A més, ofereix també la possibilitat de controlar la dosi de llavor fila per fila mitjançant mapes de prescripció o de manera manual des de la terminal virtual. D'aquesta manera, totes i cadascuna de les files de sembra poden adoptar dosis independents de sembra.

Connexió ISOBUS certificada AEF

És l'estàndard de connexió de les nostres sembradores equipades amb el sistema Elektra i el seu tractor. Un sistema dutilització molt intuïtiva i amigable amb interfície gràfica, que disposa de tota la informació necessària durant la sembra.

Ofereix la possibilitat de controlar des d'un mateix monitor, des de la cabina del tractor, tots els insums de la sembradora (llavors, adobs granulats, adobs microgranulats, adobs líquids, inoculants, insecticides etc.). Ofereix una comunicació molt ràpida entre els diferents components de la sembradora i un sistema de control d'alarmes mitjançant identificació numèrica que facilita el treball de diagnosi i solució de problemes.

Són característiques enfocades a facilitar i potenciar la capacitat de treball i control. 

 
 

 

Control

Des de la mateixa cabina del tractor i en un sol terminal, es controlen totes les aplicacions i equips de treball. Possibilitat de modificar la dosi d'insums mitjançant mapes de prescripció, registrar totes les activitats realitzades per la màquina, disposar de bases de dades de productes totalment configurables... El control del seu treball assolirà un altre nivell.

Aquest sistema té la possibilitat d'incorporar diferents fonts de velocitat (antena gps, radar, via can bus, simulada) i diferents opcions de receptors gps adaptats a les necessitats dels clients segons el tipus de senyal a utilitzar (EGNOS, WAAS, GLONASS, TERRASTAR, RTK). En el cas de que el seu tractor no disposi d'ISOBUS, existeix la possibilitat d'instal·lar opcionalment diversos Terminals Universals disponibles en 5’7”, 8” i 12”.

Eficiència

Sistema de control basat en aplicació de llicències d'ús segons les vostres necessitats: tall de seccions línia a línia, dosi variable simple o multiproducte, control de tasques, control de direcció, etc. Disposarà de diferents modes de guiatge per a les opcions manual o automàtic (contorn, paral·lel, capçalera, cercle, etc). Amb ritmes de tramlines personalitzats.