Aplicacions i funcions ISOBUS

ISOBUS - UT

Activat el control d'implements ISOBUS. Per tant, el terminal corresponent compleix la norma ISOBUS.
Es pot utilitzar com a Terminal Universal (UT) per controlar qualsevol arreu que compleixi amb la norma, independentment del fabricant.

SECTION CONTROL - SC

L'aplicació Section Control SC permet fer un control de seccions de forma automàtica. La posició de la màquina es fixa mitjançant una antena GPS.
Per evitar el solapament als límits de la parcel·la, a les capçaleres o prop d'obstacles, es desactiva automàticament la sembra per seccions (files
en el cas de les sembradores monogrà), mitja màquina (a les sembradores de cereal) o tota l'amplada de treball.
Els avantatges del SC: En minimitzar l'encavalcament s'aconsegueix un estalvi important de llavor i adob.
• S'evita la superpoblació de plantes. Això suposarà un millor creixement de la planta i millor rendiment.
• Qualitat homogènia de sembra.
• Facilita la feina a l'usuari. Menys estrès.
• Respecta el medi ambient.
Requisits: Terminal Universal ISOBUS UT, Track-Leader TL, antena GPS.

TRACK LEADER - TL

Quan està connectat a una antena GPS, aquesta aplicació permet una conducció precisa en vies paral·leles, capçaleres o en mode de contorn, així com a
condicions de poca visibilitat. Els obstacles es poden marcar i guardar juntament amb els límits de la parcel·la i les línies de guiatge. Quan s'interromp
un treball, aquest pot ser guardat i restablit en qualsevol moment.
Requisits: Terminal Universal ISOBUS UT, antena GPS.

ISOBUS TASK CONTROLLER - TC

L'aplicació ISOBUS Task Controller permet una transferència fàcil de dades des del PC al terminal ISOBUS. També és possible transferir i documentar
ràtios de sembra, hectàrees sembrades i altres tipus de dades recollides durant la sembra des del terminal al PC.
Els avantatges del TC:
• Fàcil intercanvi de dades.
• Recollida automàtica de dades.
• Treball estructurat degut a la gestió de dades.
• Administració senzilla dels arxius de parcel·la.
• Molt útil per a empreses de serveis per facturar i justificar els treballs realitzats.
Requisits: Terminal Universal ISOBUS UT.

MULTI CONTROL

Aquesta aplicació és idònia per completar treballs simultanis amb diferents productes (llavors, adob, microgranulats,…).
Amb MULTI Control es pot assignar un mapa de prescripció per separat per a cada producte, cosa que ens permetrà fer dosis variables independent per
producte que estiguem aplicant. Juntament amb el Section Control ens permetrà fer talls de seccions per a cada producte sempre que la màquina ho permeti.
Requisits: Terminal Universal ISOBUS UT, Section Control SC, Task Controller TC, antena GPS.

TRAMLINE MANAGEMENT

Mostra el ritme de Tramline seleccionat pel conductor a la pantalla del TRACK-Leader. Això permet al conductor treballar en intervals de patró
prefixats, cosa que elimina la necessitat de maniobrar als capçals per conduir la línia de guia adjacent.
Requisits: Terminal Universal ISOBUS UT, Track Leader TL.

VARIABLE RATE

La funció ISOBUS Variable Rate permet aplicar una quantitat específica de producte utilitzant mapes de prescripció o rendiment.
Els avantatges del Variable Rate:
• Estalvi de producte (llavor, adob, microgranulat,…). Només s'hi aplica la quantitat de producte necessària.
• Naixement homogeni de la planta amb un òptim nombre de llavors/m2.
• Documentació fàcil i ràpida.
• Les diferents ràtios d'aplicació del producte es documenten automàticament.
• Transmissió de dades senzilla als fitxers de parcel·la.
• Administració senzilla dels arxius de parcel·la.
• Facilita la feina a l'usuari. Menys estrès.
• Les parcel·les se sembren i s'abonen automàticament amb la ràtio òptima d'aplicació.
• Respecta el medi ambient.
Requisits: Terminal Universal ISOBUS UT, Track Leader TL, Section Control SC, antena GPS, mapes de prescripció o rendiment.