La sembradora pneumàtica MINISEED de Solà consisteix en un sistema de dosificació de llavors petites
i productes micro granulats que pot ser instal·lada en una gran varietat de màquines utilitzades en diverses tasques agrícoles.
Per a la dosificació de llavors per a herba i granulats fins, Cultius intermedis, sembres intercalades i ressembres.
Capacitats de tremuja de 185 i 300 litres fabricades en acer pintat en pols que li confereixen alta resistència mecànica i química.

 • Tremuges pressuritzades estanques per a una dosificació i escampat precisos en tota l'amplada de treball.
 • Conservació ideal dels productes que cal dosificar gràcies a l'estanquitat de la tremuja.
 • Recàrrega de productes molt fàcil gràcies a la mida de la boca de càrrega del dipòsit.
 • Disseny compacte que permet el muntatge en condicions de poc espai.
 • Facilitat de buidatge de productes.
 • Possibilitats de combinació quant a mides, quantitats de dipòsits i nombre de sortides (fins a 36).
 • Turbina d´accionament hidràulic de gran capacitat de bufat i baix consum.
 • Sensor de rotació de turbina a la versió ISOBUS.
 • Dosificador volumètric amb rodets modulars intercanviables per a una gran varietat de dosis i tipologia de llavors i productes micro granulats.
 • Accionament del dosificador mitjançant motor elèctric.
 • Dosificació de producte proporcional a l'avenç de la sembradora.
 • Agitador de producte instal·lat a la part baixa de la tremuja que facilita el flux de producte cap al dosificador.
 • Sensor de nivell de capacitat de tremuja.
 • Utilització fàcil i intuïtiva gràcies a monitors de control electrònic i connexió ISOBUS certificada AEF.
 • Electrònica d'acord amb els darrers avenços tecnològics en la matèria.
 • Possibilitat de muntatge sobre pràcticament qualsevol maquinària de cultiu, ormeig i sembradora independentment del fabricant.
MiniSeed.pdf MiniSeed.pdf MiniSeed.pdf 9.18 Mbytes espanyol