Els tipus de xassís

Xassís Basic Fix

 • Xassís rígid monobarra amb secció quadrada de 150 mm.
 • Amples de treball des de 255 cm a 600 cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 • Amb tripuntal lleuger.
 


 

Xassís Fix

 • Xassís rígid monobarra amb secció quadrada de 150 mm.
 • Amples de treball des de 255 cm a 900 cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 • Amb tripuntal reforçat. 


Xassís amb Transport en Punta

 • Xassís rígid monobarra amb secció quadrada de 150 mm.
 • Amples de treball des de 600 cm a 900 cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 • Carro de transport amb frens en opció.
 • Ample de transport de 3 m.
 

 


Xassís amb Transport Frontal

 • Xassís monobarra o telescòpic amb secció quadrada de 150 mm.
 • Disponible en versions de xassís Rígid, Telescòpic o Plegable.
 • Amples de treball des de 380 cm a 600 cm.
 • Distància fixa o variable entre elements de sembra segons el model.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 

 


Xassís Variant Manual Fix

 • Xassís rígid monobarra amb secció quadrada de 150 mm.
 • Amples de treball des de 255 cm a 600 cm.
 • Distància variable entre elements de sembra mitjançant un fuset.
 • Elements de sembra fixats al xassís sobre guies que en permeten el desplaçament.

  

 


Xassís Telescòpic

 • Xassís monobarra Telescòpic simple o doble amb secció principal quadrada de 150 mm.
 • Amples de xassís en posició de transport des de 300 cm a 410 cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Els elements de sembra centrals són fixats al xassís mitjançant brides.
 • Els elements de sembra laterals es mouen hidràulicament per disminuir l'amplada de transport.
 

 


Xassís Variant

 • Xassís monobarra telescòpic amb secció quadrada de 150 mm.
 • Amples de treball des de 250 cm a 300 cm.
 • Distància variable entre elements de sembra mitjançant accionamient hidràulic.
 • Sistema de reglatge de distàncies entre elements de sembra amb increments de 5 cm.
  Altres distàncies disponibles en opció. 
 

 


Xassís Variant Idra

 • Xassís doble barra Telescòpic amb secció principal quadrada de 150mm.
 • Amples de xassís en posició de transport des de 300cm a 380cm.
 • Distància variable de tots els elements de sembra mitjançant accionament hidràulic.
 • Sistema de reglatge de distàncies entre elements de sembra amb increments de 5cm.
 • Altres distàncies disponibles en opció.
 

 


Xassís especials

 • Xassís TELESCÒPICS, VARIANT o VARIANT IDRA segons model.
 • Amples de xassís en posició de transport des de 300cm a 350cm.
 • Distància fixa o variable entre elements de sembra segons el model.
 

 


Xassís Gea

 • Xassís monobloc d'ales plegables en horitzontal construït mitjançant estructura tubular composta d'alta resistència.
 • Llança de transport de doble barra.
 • Ample de transport de 300cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 • Rodes de transport posicionades darrere dels elements de sembra per a més desfogament en condicions de màximes cobertures.
 • Sistema d'aspiració de llavors i bufat de fertilitzants mitjançant turbines independents.
 • Passarel·la d'accés a la tremuja de fertilitzants.
 

 


Xassís plegable

 • Xassís monobarra d'ales plegables en vertical mitjançant accionament hidràulic.
 • Ample de transport des de 300cm fins a 400cm.
 • Distància fixa o variable entre elements de sembra segons el model.
 

 


Xassís Omnia

 • Xassís doble barra telescòpic d'ales plegables en vertical mitjançant accionament hidràulic.
 • Ample de transport de 300cm.
 • Distància variable de tots els elements de sembra mitjançant accionament hidràulic.
 • Sistema de reglatge de distàncies entre elements de sembra amb increments de 5cm.
 • Altres distàncies disponibles en opció.
 

 


Xassís Argo

 • Xassís monobloc d'ales plegables en horitzontal construït mitjançant estructura tubular composta d'alta resistència.
 • Tripuntals porta equips per a muntatge de barres de sembra de cereal o monogrà.
 • Ample de transport de 395cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 • Control electrònic de totes les funcions del xassís i màquina.
 • Sistema de plegat electro hidràulic de les ales.
 • Sistema independent de copiat del terreny per a les barres de sembra (en dues seccions).
 

 


Xassís Harvest

 • Xassís monobloc d'ales plegables en horitzontal construït mitjançant estructura tubular composta d'alta resistència.
 • Ample de transport de 400cm.
 • Distància fixa entre elements de sembra.
 • Elements de sembra fixats al xassís mitjançant brides.
 • Control electrònic de totes les funcions del xassís i màquina.
 • Sistema de plegat electro hidràulic de les ales.
 • Sistema independent de copiat del terreny per a les barres de sembra (en tres seccions).